Truyền thông

75%
Người tiêu dùng

Tìm điểm bán ở gần để mua sắm và trải nghiệm

.
Bạn đang bán gì hãy cho khách hàng biết ngay. Hãy xuất hiện ĐÚNG THỜI ĐIỂM người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm & trải nghiệm để không bỏ lỡ cơ hội bán hàng cho họ
.
Timxungquanh.com - Công cụ tìm điểm bán xung quanh người dùng
.
("Kết quả nghiên cứu bởi Google, Ipsos MediaCT and Sterling Brands")

HÃY XUẤT HIỆN ĐÚNG THỜI ĐIỂM
KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU MUA SẮM VÀ TRẢI NGHIỆM MỚI QUAN TRỌNG

Views nhiều chưa chắc bán được hàng!...